Hypoteční úvěr (hypotéka):

Úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Existují hypotéky účelové (na bydlení), neúčelové (americká), bez dokládání příjmu, z obratu, na vypořádání SJM apod. Obvyklé úrokové sazby bývají ve výši 2 - 8 % p. a.

Úroková sazba (úrok): Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli (banka, subjekt,...) z jeho pohledávky navíc. 

Druhy úrokových sazeb: p.a. = roční, p.s. = pololetní, p.q. = čtvrtletní, p.m. = měsíční, p.d. = denní.

 
Spotřebitelský úvěr:
Úvěr, který může být poskytnut jako účelový či neúčelový. Obvykle s kratší dobou splatnosti (do 10 let) a vyšší úrokovou sazbou než mají hypoteční úvěry. Obvyklá úroková sazba bývá ve výši 6 - 20 % p.a.
 
Kontokorentní úvěr:
Úvěrový rámec vázaný k běžnému účtu. Jde o přečerpání účtu do záporného stavu. Z půjčených peněz si banka účtuje úroky, které jsou přepočítávány na bázi denního zůstatku kontokorentu. Úrokové sazby obvykle bývají ve výši 15 - 25 % p.a.
 
Kreditní karta:
Platební karta navázaná na úvěrový rámec. Obvyklá sazba bývá ve výši 15 - 30 % p. a.
 
Fixace úrokové sazby:
Pevně stanovená doba, po kterou věřitel garantuje dlužníkovi určitou výši úrokové sazby.
 
Pojistná smlouva:

Smlouva o finanční službách za úplatu. Hlavní druhy pojištění pro fyzické osoby jsou životní a neživotní.

Pojistník: Osoba, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu a hradí pojistné.

Pojištěný: Osoba, jejíž život, zdraví, majetek či odpovědnost je kryta smlouvou.

 
Podpojištění:
Stav, kdy je pojistná částka uvedená ve smlouvě výrazně nižší než skutečná hodnota pojištěného majetku.
 
Podílové fondy:

Investiční nástroj, díky němuž je možné podílet se na majetku investičních fondů v rámci skupiny "drobnějších" investorů. Podstatou investování je dosažení kladného zhodnocení, které překoná inflaci.

Hlavní druhy podílových fondů: peněžní, dluhopisové, akciové, smíšené, zajištěné apod.

 
Časový test výnosu z podílových fondů:
Narozdíl od většiny finančních produktů je výnos z cenných papírů v ČR po 36 měsících osvobozen od daně z výnosu.

Potřebujete poradit?

Volejte na telefonní číslo: +420 724 689 628 či pište na e-mail: info@matejsimunek.cz

________________________________________________________________________________________

Mgr. Matěj Šimůnek, Horní Rokytnice 486, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 743 96 463, ČNB: 055938PPZ,
mob.: +420 724 689 628, e-mail: info@matejsimunek.cz, web: www.matejsimunek.cz

Spolupracuji se společností Insia, a.s., IČ: 480 34 479, jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel a jako vázaný zástupce se společností In Investments, s.r.o., IČ: 030 02 578.
Jsem členem spolku, Asociace finančních poradců České republiky.

INSIA ico   In Investments, s.r.o.   afpcr ico